Aanmelden Inloggen voor leden

Tarieven 2023-2024

Het lidmaatschapsjaar van de vereniging Jacob van Lennep loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar. Bij aanmeldingen gedurende het verenigingsjaar wordt de contributie naar rato verrekend.

Single lid42,50
Gezinslid32,00
Bridge paren dinsdag om de week25,00
Bridge paren dinsdag iedere week35,00