Aanmelden Inloggen voor leden

Toneel

Toneel is een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven Zo werd in 2016, 2017 en in 2018 achtereenvolgens Amateurs, Scènes uit Decamerone en Sterallures uitgevoerd in Podium Bloos met een vrijwel uitverkochte zaal. Jacob van Lennep Toneel won in 2014 met het stuk Lumen de BNDeStem Toneelprijs.

Eenakters op locatie en workshops
Een keer per jaar wordt een eenakter op locatie en bij voldoende spelers een groter avondvullend stuk opgevoerd (bv in Podium Bloos) en gedurende het jaar worden bij voldoende belangstelling een of meer workshops georganiseerd. Deze workshops zijn voor ieder lid toegankelijk en bestrijken vele onderdelen van het toneelspel (o.a. improvisatie) en zijn tevens bedoeld om het aantal toneelspelende leden verder uit te breiden. Wij werken bij alle activiteiten met een professionele regisseur.

Andere activiteiten
Afhankelijk van het jaarprogramma wordt door de afdeling toneel een bijdrage geleverd aan of in combinatie met andere onderdelen van de verenigingsactiviteiten, zoals de mosselavond en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Toneelcommissie
De Toneelcommissie, bestaande uit de Commissaris Toneel binnen het Bestuur en twee of meerdere leden, houdt zich bezig met beleidsmatige en productie-ondersteunende activiteiten en onderhoudt contacten met andere amateur-toneelgezelschappen in Breda middels bijeenkomsten van het Bredase amateurtoneel, verenigd in AtoB.

Interesse?
Eenieder die geïnteresseerd is in toneel of wil meewerken aan een productie, zowel achter de schermen als op het podium, kan zich hiervoor opgeven bij de Commissaris Toneel via e-mail of per telefoon.

Aanmelden of verdere informatie?
Neem contact op via info@verenigingjacobvanlennep.nl.