Inloggen voor leden

Toneel

Toneel staat binnen de Vereniging Jacob van Lennep aan de basis van haar historie. In 2020 is het 150 jaar geleden dat luitenant Ardesch van Hamel vanuit de KMA het initiatief nam tot de oprichting van een rederijkersvereniging waarbij het toneelspel de hoofdactiviteit vormde.

Dat toneel nog steeds een belangrijk en springlevend onderdeel van het verenigingsleven is, wordt aangetoond door het feit dat ieder jaar een ‘Groot Stuk’ wordt opgevoerd door een zich nog steeds uitbreidende groep enthousiaste amateur-toneelspelers.

Zo werd in 2016, 2017 en in 2018 achtereenvolgens Amateurs, Scènes uit Decamerone en Sterallures uitgevoerd in Podium Bloos; alle drie keer met tweemaal een vrijwel uitverkochte zaal.

Workshops toneel

Gedurende het jaar wordt niet alleen gerepeteerd voor het grote stuk, maar worden workshops georganiseerd onder leiding van professionele regisseurs. Deze workshops zijn voor ieder lid toegankelijk en bestrijken vele onderdelen van het toneelspel (o.a. improvisatie) en zijn tevens bedoeld om het aantal toneelspelende leden nog verder uit te breiden.

Andere activiteiten

Afhankelijk van het jaarprogramma kan door de afdeling toneel een bijdrage geleverd worden aan andere onderdelen van de verenigingsactiviteiten, zoals de mosselavond en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Toneelcommissie

De Toneelcommissie (zie deze site voor huidige samenstelling van de Commissie), bestaande uit de Commissaris Toneel binnen het Bestuur en twee of meerdere leden, houdt zich bezig met beleidsmatige en productie-ondersteunende zaken en onderhoudt contacten met andere amateurtoneelgezelschappen in Breda middels bijeenkomsten van AtoB.

Interesse?

Eenieder die geïnteresseerd is in toneel of wil meewerken aan een productie, zowel achter de schermen als op het podium, kan zich hiervoor opgeven bij de Commissaris Toneel via e-mail of per telefoon.

Het Grote Stuk

Het grote succes van Decamerone werkt nog steeds door en de spelersgroep breidt zich dan ook voortdurend uit. Onder leiding van regisseur Marie-Louise van Drunick vond op 28 maart een improvisatieworkshop plaats met een groep van achttien enthousiaste deelnemers, onder wie ook een groot aantal nieuwe spelers.
Bij Theater Podium Bloos is een optie genomen voor een uitvoering van het grote stuk op vrijdag 30 november en
zaterdag 1 december 2018.

Een eerste leesronde vond plaats op 11 april, echter op het moment van dit schrijven is nog niet definitief
besloten welk stuk gespeeld gaat worden. De spelers staan klaar en het enthousiasme is aanwezig, nu nog een goede keuze maken, opdat zoveel mogelijk (nieuw) talent een kans krijgt dat daadwerkelijk op de planken te laten zien.

Wij gaan ervan uit dat we in een volgend bericht meer details over het komende stuk kunnen geven.
Noteer de datums alvast in de agenda!

Namens de Toneelcommissie,
Egbert de Flines,
Commissaris Toneel

Lumen

De toneelvereniging van Jacob van Lennep maakte in 2014 een voorstelling geregisseerd door beeldend theatermaker Juup Luijten.

Voor Jacob van Lennep schreef hij het concept Lumen. Op vrijdag 5 september werd het harde werken van de toneelgroep beloond met het winnen van de BN De Stem Toneelprijs. De prijs werd uitgereikt door Kees van Meel, toneelrecensent, en Yolanda Sjoukes, chef Baronieredactie BN De Stem. “Wij zijn degelijk toneelspel van jullie gewend, maar dit jaar is op een verrassende wijze uitgepakt met een mix van oudere en jongere spelers. Het klinkt als een klok”, aldus Van Meel.