Inloggen voor leden

Toneel

Toneel staat binnen de Vereniging Jacob van Lennep aan de basis van haar historie. In 2020 is het 150 jaar geleden dat luitenant Ardesch van Hamel vanuit de KMA het initiatief nam tot de oprichting van een Rederijkersvereniging waarbij het toneelspel de hoofdactiviteit vormde.

Dat toneel nog steeds een belangrijk en springlevend onderdeel van het verenigingsleven is, wordt aangetoond door het feit dat ieder jaar een ‘Groot Stuk’ wordt opgevoerd door een zich nog steeds uitbreidende groep enthousiaste amateur-toneelspelers. Zo werd in 2016, 2017 en in 2018 achtereenvolgens Amateurs, Scènes uit Decamerone en Sterallures uitgevoerd in Podium Bloos; alle drie keer met tweemaal een vrijwel uitverkochte zaal.

Workshops toneel

Gedurende het jaar wordt niet alleen gerepeteerd voor het grote stuk, maar worden bij voldoende belangstelling workshops georganiseerd onder leiding van een professionele regisseur. Deze workshops zijn voor ieder lid toegankelijk en bestrijken vele onderdelen van het toneelspel (o.a. improvisatie) en zijn tevens bedoeld om het aantal toneelspelende leden nog verder uit te breiden.

Andere activiteiten

Afhankelijk van het jaarprogramma kan door de afdeling toneel een bijdrage geleverd worden aan andere onderdelen van de verenigingsactiviteiten, zoals de mosselavond en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Toneelcommissie

De Toneelcommissie (zie deze site voor huidige samenstelling van de Commissie), bestaande uit de Commissaris Toneel binnen het Bestuur en twee of meerdere leden, houdt zich bezig met beleidsmatige en productie-ondersteunende zaken en onderhoudt contacten met andere amateur-toneelgezelschappen in Breda middels bijeenkomsten van het Bredase amateurtoneel, verenigd in AtoB.

Interesse?

Eenieder die geïnteresseerd is in toneel of wil meewerken aan een productie, zowel achter de schermen als op het podium, kan zich hiervoor opgeven bij de Commissaris Toneel via e-mail of per telefoon.

Toneel nog springlevend…

Tijdens een lange warme en soms hete zomer van 2019, werd hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het ‘grote stuk’ in het lustrumjaar 2020 met een uitvoering op 17 en 18 april in Theater Podium Bloos, zo langzamerhand onze thuisbasis. Onder het motto: een 150-jarig lustrum behoeft een extra mooie en bijzondere uitvoering, was de druk op resultaat groter dan anders.

Na enige omzwervingen langs de regionale toneelorganisaties, diverse gesprekken en een workshop lag er, toch nog onverwacht, een heuse sollicitatiebrief in de bus van Maartje van der Meij uit Tilburg. Maartje is opgeleid aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en afgestudeerd als docerend theatermaker en artiest. Ze regisseert, onder meer, amateur- toneelgezelschappen en is performance-coach op de Rockacademie. Na twee enthousiaste en goed geleide workshops, waaraan vrijwel de gehele cast van 2018 deelnam, waren wij ervan overtuigd: het wordt Rocking and Rolling in 2020!

Vanaf woensdag 11 september 2019 werd iedere week gerepeteerd op Nuts Basisschool Boeimeer. Zoals inmiddels bekend is het stuk Cafe Noir, door regisseur en cast vrijwel geheel middels improvisaties vernieuwd en uitgebreid, niet uitgevoerd vanwege de uitbraak van de corona-pandemie en de daaruit voortkomende lock-down maatregelen van de overheid. Ook voor 2021 staat geen uitvoering in de planning en dat is uiteraard uiterst spijtig. De Toneelcommissie beraadt zich op een herstart van de activiteiten zodra daartoe door de (lokale) overheid de gelegenheid wordt geboden.

Egbert de Flines, Commissaris Toneel

Lumen

De toneelvereniging van Jacob van Lennep maakte in 2014 een voorstelling geregisseerd door beeldend theatermaker Juup Luijten.

Voor Jacob van Lennep schreef hij het concept Lumen. Op vrijdag 5 september werd het harde werken van de toneelgroep beloond met het winnen van de BN De Stem Toneelprijs. De prijs werd uitgereikt door Kees van Meel, toneelrecensent, en Yolanda Sjoukes, chef Baronieredactie BN De Stem. “Wij zijn degelijk toneelspel van jullie gewend, maar dit jaar is op een verrassende wijze uitgepakt met een mix van oudere en jongere spelers. Het klinkt als een klok”, aldus Van Meel.