Inloggen voor leden

Toneel

Toneel staat binnen de Vereniging Jacob van Lennep aan de basis van haar historie. In 2020 is het 150 jaar geleden dat luitenant Ardesch van Hamel vanuit de KMA het initiatief nam tot de oprichting van een rederijkersvereniging waarbij het toneelspel de hoofdactiviteit vormde.

Dat toneel nog steeds een belangrijk en springlevend onderdeel van het verenigingsleven is, wordt aangetoond door het feit dat ieder jaar een ‘Groot Stuk’ wordt opgevoerd door een zich nog steeds uitbreidende groep enthousiaste amateur-toneelspelers.

Zo werd in 2016, 2017 en in 2018 achtereenvolgens Amateurs, Scènes uit Decamerone en Sterallures uitgevoerd in Podium Bloos; alle drie keer met tweemaal een vrijwel uitverkochte zaal.

Workshops toneel

Gedurende het jaar wordt niet alleen gerepeteerd voor het grote stuk, maar worden workshops georganiseerd onder leiding van professionele regisseurs. Deze workshops zijn voor ieder lid toegankelijk en bestrijken vele onderdelen van het toneelspel (o.a. improvisatie) en zijn tevens bedoeld om het aantal toneelspelende leden nog verder uit te breiden.

Andere activiteiten

Afhankelijk van het jaarprogramma kan door de afdeling toneel een bijdrage geleverd worden aan andere onderdelen van de verenigingsactiviteiten, zoals de mosselavond en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Toneelcommissie

De Toneelcommissie (zie deze site voor huidige samenstelling van de Commissie), bestaande uit de Commissaris Toneel binnen het Bestuur en twee of meerdere leden, houdt zich bezig met beleidsmatige en productie-ondersteunende zaken en onderhoudt contacten met andere amateurtoneelgezelschappen in Breda middels bijeenkomsten van AtoB.

Interesse?

Eenieder die geïnteresseerd is in toneel of wil meewerken aan een productie, zowel achter de schermen als op het podium, kan zich hiervoor opgeven bij de Commissaris Toneel via e-mail of per telefoon.

Toneel goed op weg…

Het was even stil, geen teken van leven van Toneel.
Achter de schermen was het allerminst stil. Tijdens deze lange warme en soms hete zomer, is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het ‘grote stuk’ in ons lustrumjaar 2020. Zulke voorbereidingen zijn niet te combineren met alle activiteiten die nodig zijn om in november dit jaar een stuk op de planken te zetten.
Dus geen stuk in november, maar wel in het voorjaar van 2020, om precies te zijn op 17 en 18 april in Theater Podium Bloos, zo langzamerhand onze thuisbasis.

Nu onze regisseur Marie-Louise van Drunick had aangegeven niet beschikbaar te zijn en zij en ook wij het een goed  idee vonden om met een nieuwe regisseur een frisse start te maken, begon de zoektocht naar regisseur en mogelijk schrijver. Onder het motto: een 150-jarig lustrum behoeft een extra mooie en bijzondere uitvoering, was de druk op resultaat groter dan anders.
Na enige omzwervingen langs de regionale toneelorganisaties, diverse gesprekken en een workshop lag er, toch nog onverwacht, een heuse sollicitatiebrief in de bus. Via Peter Dictus, theatermaker en producent van onder meer het Zunderts toneel en zeer actief in het regionale amateurtoneel, meldde zich Maartje van der Meij uit Tilburg. Maartje is opgeleid aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en afgestudeerd als docerend theatermaker en artiest. Ze regisseert, onder meer, amateur- toneelgezelschappen en is performancecoach op de Rockacademie. Na twee enthousiaste en goed geleide workshops, waaraan vrijwel de gehele cast van vorig jaar deelnam, zijn wij ervan overtuigd: het wordt Rocking and Rolling in 2020!

Vanaf woensdag 11 september gaan we repeteren op Nutsbasisschool Boeimeer; de naam van het stuk houden we nog even onder de regisseurspet. Een broedende kip liefst niet storen, maar zodra het ei meer vorm aangenomen heeft, gaan we het voordoek op een kier zetten, voor een glimp; wij naar de zaal, u naar het toneel. Wij staan te trappelen, u toch ook!?

Mede namens de Toneelcommissie wens ik u een mooi en luisterrijk lustrumjaar 2020 toe!

Egbert de Flines,
Commissaris Toneel

Lumen

De toneelvereniging van Jacob van Lennep maakte in 2014 een voorstelling geregisseerd door beeldend theatermaker Juup Luijten.

Voor Jacob van Lennep schreef hij het concept Lumen. Op vrijdag 5 september werd het harde werken van de toneelgroep beloond met het winnen van de BN De Stem Toneelprijs. De prijs werd uitgereikt door Kees van Meel, toneelrecensent, en Yolanda Sjoukes, chef Baronieredactie BN De Stem. “Wij zijn degelijk toneelspel van jullie gewend, maar dit jaar is op een verrassende wijze uitgepakt met een mix van oudere en jongere spelers. Het klinkt als een klok”, aldus Van Meel.