Aanmelden Inloggen voor leden

Bridge

Het bridgespel is één van de succesvolle activiteiten van Jacob van Lennep met jaarlijks ruim honderd actieve deelnemers. De leden spelen een onderlinge bridgecompetitie in paren- en viertallenformaat.

Karakter van de bridgeafdeling
Vereniging Jacob van Lennep is geen lid van de Nederlandse Bridge Bond. Er wordt gespeeld in een competitieve maar ook gezellige sfeer. In geval van disputen neemt de wedstrijdleiding een passende beslissing in de geest van de spelregels. Vaste spelers dienen lid te zijn van de vereniging en moeten zich jaarlijks opnieuw voor een of beide competities aanmelden. Vaste spelers zorgen bij verhindering zelf voor invallers, die niet noodzakelijkerwijs – maar wel bij voorkeur – lid van de vereniging zijn. De speelavonden zijn op dinsdag, aanvang 19.45 uur, in de Pekhoeve te Ulvenhout.

Start en slot van het seizoen
Het seizoen wordt geopend met een openingsdrive op de laatste dinsdag van september, terwijl de slotdrive wordt gehouden rond half april. Inschrijving voor de openings- en slotdrive staat open voor alle leden van de vereniging, mits één week tevoren aangemeld bij de Bridgecommissie.

Viertallenbridge
Deze competitie wordt in principe gespeeld op de eerste en derde dinsdag van de maand. Bij het meespelen van invallers wordt geen korting op het resultaat toegepast. Het maximum aantal viertallen dat geplaatst kan worden is zestien.

Parenbridge
Deze competitie wordt in principe gespeeld op de tweede en vierde, en een eventuele vijfde, dinsdag van de maand. Bij één invaller wordt het resultaat gemaximeerd tot 55% en bij twee invallers tot 50%.
Promotie en degradatie vindt plaats per zitting. Aangezien met bridgemates wordt gewerkt is de uitslag vrijwel direct na afloop – om circa 23.00 uur – beschikbaar.
Het maximum aantal paren dat geplaatst kan worden is 48.

Maandagmiddagbridge
Een klein groepje leden speelt op maandagmiddag. Dit groepje speelt in Restaurant Golden Rose in Ulvenhout.

Aanmeldingsprocedure nieuw seizoen
Vaste spelers van het afgelopen seizoen wordt plaatsing voor het nieuwe seizoen gegarandeerd mits zij zich vóór 1 juli bij de commissie hebben aangemeld als paar en/of viertal.
Opengevallen plaatsen worden aangevuld uit nieuwe aanmeldingen.

Bridgetoeslag
De bridgetoeslag bedraagt € 28,50 voor een deelnemer aan de paren- of viertallencompetitie. Voor een lid dat aan beide competities deelneemt bedraagt de bridgetoeslag € 38,50. De toeslag voor de bridge op maandagmiddag bedraagt € 15,-. Uit de bridgetoeslag worden de specifieke bridgekosten bestreden. De bridgetoeslag wordt tegelijk met de verenigingscontributie betaald.

Bridgelessen
De Bridgeafdeling faciliteert ook bridgelessen voor beginners en gevorderden. Aanmelden hiervoor kan bij de Bridgecommissie.

Aanmelden of verdere informatie?
Neem contact op via info@verenigingjacobvanlennep.nl.