Inloggen voor leden

Boekencirkel

De BC-commissie stelt jaarlijks een boekenlijst samen. Om mee te kunnen doen betaalt u, naast uw lidmaatschap van Jacob van Lennep, € 30,-. Een cirkel bestaat uit acht boeken. Er worden, afhankelijk van het aantal deelnemers, ongeveer vier à vijf cirkels gevormd.

Een van de boeken van de lijst wordt uw eigendom. De Boekencirkel start in de maand oktober; u heeft een maand de tijd om uw boek te lezen. Rond de 15e van iedere maand geeft u uw boek door aan de volgende lezer op de lijst.

Indien deelnemers met elkaar van gedachten willen wisselen over de boeken moeten zij daartoe zelf het initiatief nemen. Aan het eind van ieder leesseizoen probeert de commissie een schrijver van een van de boeken van de lijst uit te nodigen.

Aanmelding
Indien u  het komende seizoen wil meedoen met de Boekencirkel, kunt u zich vóór 31 augustus opgeven, graag per e-mail bij: gonne.doorman@planet.nl of eventueel telefoneren naar L.H. Doorman, telefoon (0161) 492007, of bij Madelon Sonneveldt (076-5651196) of madelonsonneveldt@ziggo.nl . Ook de leden die vorig jaar mee hebben gedaan, dienen zich opnieuw op te geven.