societeitsavondenWelkom bij de Vereniging Jacob van Lennep

Een toneel- en gezelligheidsvereniging met een historie van ruim 145 jaar.
Opgericht op de Koninklijke Militaire Academie te Breda als rederijkersvereniging door de luitenant Ardesch van Hamel, bleek allengs dat het toneelspelen de hoofdactiviteit van de vereniging vormde.
Daar zijn in de loop van de tijd andere ‘gezellige’ activiteiten aan toegevoegd.
Zo is een groot aantal leden betrokken bij het bridgespel, dat dan ook duidelijk een tweede hoofdactiviteit vormt.

In de beeldjes boven aan de pagina worden naast de genoemde twee nog andere activiteiten getoond, die structureel, maar in een lagere frequentie wat betreft het samenkomen, deel uitmaken van de activiteiten van de vereniging.

Lees de verschillende pagina’s van deze website; ze zijn zeker de moeite waard om een beeld te krijgen van deze boeiende vereniging.Website by Logo4Life